Да насочиш усилията си в правилната посока

Да насочиш усилията си в правилната посока

Дата: 19 февруари 2012
Прочит: Нов Завет, II. послание на апостол Павел към коринтяните 4:1-6
Проповед: пастир Владимир Тодоров