Вярата е зависимост от Бога

Вярата е зависимост от Бога

Дата: 22 септември 2013
Прочит: Нов Завет, Евреи 11:1-6
Проповед: Георги Боев