Рождество и чудесата

Рождество и чудесата

Чували ли сте думите: По Коледа се случват чудеса? Сигурен съм, че сте ги чували! Защото аз ги чувам, много пъти, по времето на всяко едно Рождество. Чувам ги толкова често, че понякога ми омръзва да ги слушам. От друга страна си струва да си замислим над тези думи. И тогава възникват редица въпроси: Защо точно по Рождество? Наистина ли се случват чудеса? Защо чудесата се концентрат точно по това време? На първо място искам да кажа, че Рождество е празник, на който не просто се случват чудеса. Рождество е празник, на който се е случило Чудото. На Рождество ние празнуваме Чудото. Кое е това Чудо? На Рождество ние празнуваме великото Божие дело, празнуваме факта, че Бог става Човек. Бог слиза от небето, за да стане човек, за да живее между нас. Както ни разказва и евангелист Йоан: “В начало беше Словото; и Словото беше у Бога; и Словото беше Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това стана чрез Него; и без Него не е станало нищо от това, което е станало. В Него беше животът и животът беше светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я обхвана.” (Йоан 1:1-5). Бог Се въплъщава и става човек, става един от нас, идва да живее на тази земя: “И Словото стана плът и живя между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.” (Йоан 1:14). Бог дойде и Се роди на тази земя. Това е чудото и това е сърцето на празника. Всичко останало – подаръците, високо- парните речи, мъдрите думи, многото светлини и украсените елхи, са само придатък. Голямото чудо, което се е случило на Рождество е, че Бог в Исус Христос е станал човек. Нищо не може да надмине това чудо. Бог идва, за да спаси хората от този свят, за да ги спаси от самите тях. Или както ни разказва евангелист Лука: “Не бойте се, защото, ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, Който е Христос Господ.” (Лука 2:10). На Рождество празнуваме великото дело на Бога за спасението на хората. Раждането на Исус Христос на земята е свързано с желанието на Бога да сключи мир с хората, да не Си спомня повече греховете им, да не зачита поровалите ни, да плати сам цената, за да бъдем заедно с Него през вечността. “И внезапно заедно с ангела се яви множество небесно войнство, което хвалеше Бога с думите: Слава на Бога във висините. И на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение.” (Лука 2:14). Чудото, великото чудо е рождението на Спасителя. Няма друго такова дело в човешката история, няма друга такава радикална промяна на обстоятелствата и посоката в човешката история. Бог Се ражда на тази земя, за да сътвори мир, ражда Се, за да премахне всяка пречка между Твореца и творението, между Бога и човека. Да, наистина на Рождество се случва нещо велико, случва се едно неповторимо чудо, Бог променя всичко, Бог ни дава шанс. И затова е добре да се концентрираме върху това чудо, да празнуваме онова, което Бог е направил за нас, и започват да търсят други чудеса, чудно е, че не виждат онова, което е направил Бог. И това е голям проблем и за нашия свят като цяло, и за всеки един човек. Защото ако ние, хората, бихме осъзнали какво се е случило на Рождество, тогава този свят би се променил. И това е нещото, което можем да кажем на второ място: Второто най-голямо чудо е чудото на вярата. Замисляли ли сте се какво се случва с човек, когато повярва? Как като с вълшебна пръчка животът му, ценностите му, приоритети му, целите му се променят. Как започва да вижда невидимото, как започва да вижда отвъд вратата на смъртта, как се научава да не живее само за себе си. “Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.” (2 Кор. 5:17) Чудото на вярата е велико, то не може да бъде принудено, не може да бъде имитирано, не може да бъде фалшиво. Там, където човек повярва, всичко става ново, човек става различен, става Божий. Изпитвали ли сте го? Усещали ли сте как Бог действа? Бог променил ли е живота ви? Ако го е направил, ако сте се докоснали до Исус Христос, ако сте приели жертвата Му, тогава знаете за какво става въпрос. Голямо е чудото на вярата, без вяра животът би бил страшен, без чудото на Рождество, провален и невъзможен. И тогава идва нещо трето, което понякога не ни се иска да чуем: И ние можем да бъдем част от чудото? Да, Бог така е наредил нещата, че всеки един човек, бил той богат или беден, силен или слаб, умен или пък не чак толкова, да може да бъде част от чудото! И това може да стане по един съвсем обикновен и не много труден начин (въпреки, че ни се струва, че е точно обратното). Ние можем да станем част от чудото на Рождество, като отидем при хората и им занесем вестта: Днес, в Давидовия град, Се е родил Спасител! Кажете на хората за чудото на Рождество, за това че Бог Се е родил, кажете им, че Той е дошъл не за да ги укорява за провалите и греховете им, а за да спасява, за да дава живот, за да отвори вратите на вечността за всеки, който пожелае. И ако го направите, тогава ще преживеете и чудото на вярата и тогава, повярвайте ми, ще имате едно наистина незабравимо Рождество, ще опитате нещо от онази ангелска радост, за която ни казва Библията че настава, когато се спасяват грешници. Спомнете си за истинското чудо на Рождество, спомнете си за чудото на вярата, бъдете част от чудото, за да имате едно благословено Рождество. А колкото до другите чудеса, да, те се случват, защото за Бога няма нищо невъзможно, защото Той може да промени всичко, защото Той може да превърже всяка рана и да даде изцеление и разрешение на всеки проблем. Понякога обаче ние забравяме за най-голямото чудо, търсейки другите, по-малките, които са следствие от голямото. Исус Христос Се роди, за да промени този свят, роди Се, за да ни даде шанс, за да ни даде живот. Никога не го забравяйте! Кажете го на хората около вас, за да имате едно истинско и благословено Рождество.
Честито и благословено Рождество Христово!!!
ваши п-р Владимир и Надя Тодорови